Comitť Droog Water
Kamer van Koophandel nr: 61883956
telefoon 06 8100 8122
of mail naar giel@smeets.nu of naar aan@gielsmeets.nl
28 februari 2019


Verpleeghuis Elderhoeve Arnhem was van 1978 tot 2003 het enige verpleeghuis dat weigerde om patiŽnten op te sluiten.
Zie "Verpleeghuis Elderhoeve" op wikipedia.

Omdat de naam Elderhoeve gekaapt is door het azielzoekerscentrum heeft Comitť Elderhoeve de naam veranderd in Comitť Droog Water.


CoŲperatie Laatste Wil groeit. Iedereen mag zijn sterven zelf bepalen.
Maar beter is om de pil niet nodig te hebben en op tijd het vredig sterfadres te regelen.
Vervang je eenzaamheid door eerlijk persoonlijk contact, al of niet samen wonend.
De ouderenzorg maakt de mensen afhankelijk. Alles moet toegewezen worden. Je moet er om vragen. Zelf regelen is gezonder.
Ouderen willen niet afhankelijk zijn. Dat motiveert hen. Geef hen allereerst de mogelijkheden om desgewenst zelf te regelen!
Wij zoeken een alternatief voor het verpleeghuis.

Ouderen die zich zorgen maken over hun laatste adres en hun levenseinde moeten zelf kunnen regelen. En op tijd!
Natuurlijk zijn er ook ouderen die in hun huis willen blijven en daar zorg ontvangen. Als ze niet bang zijn en voldoende sociale contacten hebben en de stiekeme hoop hebben plotseling te overlijden, dan is dat natuurlijk prima.
Maar in den Haag staart men zich blind op de regel dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven. We zijn al lang vergeten of de mensen dat zelf willen of dat de overheid dat wil, om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld omdat dat minder zou kosten.
We zien twee problemen.
Eerst, dat het een regel is. Daardoor wordt de mensen de keuze en het initiatief ontnomen.
Ten tweede. Dat de mensen te slecht zijn als ze naar het verpleeghuis mogen en daar dus een eenzijdige bevolking aantreffen van zorgbehoeftige mensen.
PatiŽnten moeten de controle over hun leven behouden. Als ze bij eventuele eigen wens niet hun laatste woonadres kunnen regelen dan dreigt het verpleeghuis en ontstaat de behoefte aan de Laatstewilpil.

Zelf bouwen
Zelfzorg en levenskunst moeten bevorderd worden. Heel veel ouderen willen graag mee denken en mee praten. Laatste woonadres zelf regelen. Kleinschalige en persoonlijke bejaardenhuizen, huisjes, pensions, samenwoonprojecten en in huis nemen. In eerste instantie zonder overheidsbemoeienissen en zeker geen hindernissen zoals mantelzorgboetes.
Alles als vrij contract
Laat ouderen investeren in hun eigen bejaardenhuis, eigenaar zijn en niet dankjewel hoeven te zeggen tegen de overheid. Dat is gezond.
Natuurlijk heeft de ene meer initiatief en zelfredzaamheid dan de andere en kan de ene meer betalen dan de ander. De overheid heeft de neiging om die verschillen te nivelleren en iedereen gelijk te maken. Daarbij komen zo veel regelingen dat eigen werkzaamheid afgeremd of verboden wordt.
Vertrouwen
Toch beveel ik de ouderen aan om er vooral over te praten en voor zichzelf te bepalen wat hun voorkeur is en te kiezen tussen thuis blijven, desnoods alleen, of het laatste woonadres te kiezen. Doe dat laatste dan ook op tijd.
Alternatieven zijn thuis blijven, in een #pension, in een bejaardenhuis, samen wonen, Mantelzorgwoning, Kangoeroewoning, Tuinhuisje in de tuin van de dochter, zorgcoŲperatie, zorghotel, Kurort Eerbeek, particuliere, kleinschalige en persoonlijke bejaardenhuizen en verpleeghuizen, samenwoonprojecten en een verpleegster in huis nemen. Voorbeeld, de bejaarde fruitboer aan de Kattenlegerstraat die in een caravan woont en zijn huis verhuurt of verkoopt.
Geen categorale instellingen zoals alleen voor dementen of alleen voor dit of dat, maar het gaat om de wensen van de patiŽnt: In de buurt, stam, familie, Jood, IndonesiŽr, Surinaamse mevrouw die elke dag haar haar ingevlochten wil hebben.
De solidariteit moet voor de alternatieven geen hinderpaal zijn. De mens heeft het recht op de middelen die hij voor zijn oude dag opzij gezet heeft.
Ik onderneem niets tegen besturen of grote instellingen. De echte fout zit in het feit dat de ouderen niks gevraagd wordt en dat ze niet zelf iets mogen regelen. Dat kunnen ze namelijk zelf veel beter en goedkoper.
De patiŽnt die gespaard heeft heeft het recht zijn spaarcenten zelf besteden aan zijn laatste woonadres. De patiŽnt helpt dan mee aan de ontwikkeling van een diversiteit van kleinschalige zorgvoorzieningen.
Tegenwoordig gaat alle aandacht uit naar de goede verpleeghuiszorg. Die wordt met de jaren duurder en te duur.
En de bewering dat 80% van de verpleeghuisbewoners tevreden is wordt ontkracht door de het nieuws dat ziekenverzorgsters in de nacht wel eens aangevallen worden door verpleeghuispatiŽnten. Dat komt doordat mensen zich gedwongen voelen en opgesloten.
Dat steunt onze stelling dat verpleeghuizen vervangen moeten worden door een ruime variŽteit van kleine instellingen waaruit patiŽnten vrijwillig kunnen kiezen, of die ze zelf maken.
Bij elkaar wonen. Moet eigen ingang, anders belastingschade.
Moet eigen geld kunnen besteden.
De overheid moet ook geen beroep doen op mantelzorgers. Die moeten moreel verplicht worden. Dat is een ongezonde situastie. De patiŽnt moet dan dank-je-wel zeggen. De mantelzorger moet uit eigen vrije wil zorgen voor zover hij kan. De overheid moet faciliteren. Geen belasting en geen beperkende regels.
Het is nodig dat wonen en medische zorg daadwerkelijk gescheiden worden. Het is volkomen fout dat artsen of commissies een indicatie moeten geven voor wonen. En de inspectie hoeft geen goedkeuring te geven aan jouw woonomgeveinjg. De patiŽnt en de huisbaas moeten vrij zijn om een contract te sluiten.
Zorgwetten. We staan ons hele leven al onder curatele van zorgwetten. Daardoor wordt de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid op de eerste plaats niet gestimuleerd en op de tweede plaats gehinderd. Neem het voorbeeld van een mevrouw hier in de buurt die op haar oude dag graag een lieve kostganger in huis wilde nemen om afspraken mee te maken. Maar door de huurwetten mag de verhuurder geen vrij contract afsluiten met de kostganger/huurder.
Nu de financiering van de zorg bij de gemeentes gekomen is nemen de mogelijkheden om zelf iets te regelen toe. Ik beveel de ouderen, die niet thuis hun levenseinde willen afwachten aan om zo veel mogelijk de gesprekken met de Gemeente aan te gaan. En bouw een netwerk op. Praat er over en zoek de alternatieven. Zoals hier boven genoemd.
Ga ook op zoek naar de kleinere instellingen die in de onderstaande lijst genoemd worden. daarmee worden ondernemenrs gestimuleerd om meer voorzieningen op de richten.
Zie lijst van kleine verpleeghuisjes.

Wij willen de kleinschalige zorginstellingen steunen in hun functioneren en hun bestaan. Vindt u andere adressen die niet in de lijst voorkomen, dan meld het.
Maatwerk in de zorg. Vrije zorgkeuze.
Vrije plaatsen in zorgvilla's, zorghotels en kleinschalige verpleeg- en bejaardenhuizen en huisjes:
cap./vrij A.c.
Elst 6662
30/ ? Tertzio, Bachstraat 29, 6661 CP Elst, 0481-429700, www.pleyade.nl
12/0 Herbergier, Rivierenpolder 4, 6661 MG Elst, 06-51273084, www.herbergier.nl/elst
Doornenburg6686
vol ? Zorgvoorziening Merlijn, 6686 AH Doornenburg, 06-82693177, www.zorgvoorzieningmerlijn.nl/
Gendt 6691
?/? ? St. Jozef, Kloosterplein 4, 6691CX, Gendt, 0481 421338
Wageningen 6700
>/? ? Rumah Kita indonesiŽ, Wageningen, 0317-490900
Arnhem 6800
24/? ? Klingelpoort, Het Maisveld 1-49, 6812 DV Arnhem, www.driegasthuizengroep.nl
? ? Rosorum, Residentie, Amsterdamseweg 233, 6813 GJ Arnhem, 026-3560333
? ? Rosorum, Villa Zypendaal, RoŽllstr. 2, 6814 JD Arnhem, 026-2020430
43/1 + Saksen Weimar, Compagnieplaats 22, 6822 NL Arnhem, 026-2051071, www.steppingstones.nl
4/2 - Villa Paasberg, Da Costastraat 5, 6824 NT Arnhem, 026-3637070, www.villapaasberg.nl
17/0 + Herbergier, Het Nieuwe Land 14, 6828 DZ Arnhem, 026-3703727, www.herbergier.nl/arnhem
10/2 + Woon- en Zorghuis "De Harmonie", Huissensestraat 238-9, 6833 JH Arnhem, 06-18118882, info@deharmonie-wonenmetzorg.nl
18/1 + Oosterveld, Rijksweg-west 65, 6842 BB Arnhem, 026-3898330, www.steppingstones.nl
Huissen 6851
24/? ? Loovelden, Plaza 89-94, 6852 RM Huissen, 06-83571384., www.betuweland.com
Oosterbeek 6860
34/? ? Valkenburcht, Valkenburglaan 35, 6861 AJ Oosterbeek, 026-3334210, www.devalkenburcht.opella.nl
70/x ? Felixoord, Ommershoflaan 35, 6861 CH Oosterbeek, 026-3340955, www.felixoord.nl
50/? ? Missiehuis Vrijland, Johannahoeve 2, 6861 WJ Oosterbeek, 026-3398000, www.mhmobk.nl
?/? ? Verburgt Molhuysen St., Utrechtseweg 33, 6862 AB Oosterbeek, 026-3397230, www.vmstaete.nl
6/2 - Het Hoefijzer, zorgvilla, Pietersbergseweg 24, 6862 BV Oosterbeek, 026-3391287, www.zorg-wonenhethoefijzer.nl
Wolfheze 6874
?/? ? Het Schild, Blinden en slechtzienden, Wolfhezerweg 101, 6874 AD Wolfheze, 026 482 11 77, info@hetschild.nl
Velp 6880
6/0 + Villa Julia, Boulevard 11, 6881 HN Velp, 026-4465165, www.zorghuisjulia.nl
14/2 ? Monte Bello residence, Dennenweg 15, 6881 KA Velp, 026-3635735
31/2 ? Zorgresidence Regina, Arnhemsestraatweg 21, 6881 NC Velp, 026-3620964
x/12 ? Villa Saesveldt, Arnh.straatweg 354, 6881 NK Velp, 026-3610568, www.stichting-diaphora.nl
16/0 ? Herbergier, Hoofdstraat 9, 6881 TA Velp, 026-3630233, www.herbergier.nl/velp
24/2 ? Kastanjehof, Kastanjehof 2, 6883 JR Velp, 088-9901600
Laag Keppel6998
?/? ? Zorghotel De Gouden Leeuw, Laag Keppel, 0314-628200

Ga kijken en koffie drinken of bel Comitť Droog water op 06 8100 8122. Wij maken een afspraak en begeleiden u desgewenst.
Levenstestament: Zet er in dat je naar een klein verpleeghuis wil, indien nodig.

Nieuwe zorgaanbieder, nog niet op deze lijst, meld u aan. Mail: giel@smeets.nu

Het boekje over Elderhoeve, Een Beetje Droog Water, is te bestellen door Ä 17,45 te storten op NL90 INGB 0006 6825 73, t.n.v. Comitť Droog Water, Arnhem en vergeet niet uw adres op te geven.Comitť Droog Water
is opgericht om het werk van het voormalige verpleeghuis Elderhoeve voort te zetten. We willen de ontwikkeling stimuleren van goede verpleeghuizen, woonzorgcomplexen, particuliere verpleeghuizen, bejaardenhuizen, en niet te vergeten de kleinschalige voorzieningen, zoals pensions en thuisverpleging. Dat willen we doen door patiŽnten zelf te laten kiezen waar ze willen en kunnen wonen.
Ook voor lage inkomens. Huursubsidie en andere regelingen zijn mogelijk.


PatiŽnten moeten het bij voorkeur zelf regelen, op tijd. Mensen, die zich zorgen maken over hun toekomst, omdat ze geestelijk achteruit gaan of om andere redenen vrezen de controle over hun leven te verliezen, worden uitgenodigd om hun eenzaamheid te verbreken en met hun vertrouwden of met ons, leden van het comitť, op zoek te gaan naar de beste woongelegenheid voor bejaarde patiŽnten. Ze moeten zich thuis voelen. Dat is belangrijk voor de gezondheid.
Zorgverleners, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, zorgvillaís, zorghotels, wij moeten hen steunen en de moed geven dit werk te doen of te beginen. Ze worden te veel gehinderd door regels. Ze moeten vertrouwen genieten en hun werk naar eigen variabele inzichten met animo kunnen doen. Inspectie en tuchtraad moeten terug treden, ten gunste van vertrouwen geven en aanmoedigen en steunen.
Wacht niet tot er acute problemen komen, waardoor men niet meer in staat is om de beste oplossing te kiezen. Anderen beslissen dan, waardoor de gewenste oplossing vaak niet gevonden wordt.

Maak een levenstestament bij de notaris. (bel 06 8100 8122 voor adres) Wacht niet te lang, want als u niet meer helemaal goed bent, mag de notaris geen acte opmaken.
Voorbeelden, wat er in een levenstestament kan:
Bij voorkeur opname in een kleinschalige voorziening.
Kleine of grote kamer/appartement.
Zo dicht mogelijk bij centrum Arnhem
Wel of niet versterkte muziek in het huis.
Wel of niet vegetarisch eten.
Wel of niet samen met de gezonde partner.

Dus, denk na over uw oude dag, voor het geval uw omstandigheden onverhoopt slechter worden.

Bent u al in een verpleeghuis of ergens anders opgenomen en u bent niet erg tevreden, dan moet bedenken dat u daar in principe vrijwillig opgenomen bent en dus weer weg kunt. Kom vrijblijvend bij Comitť Droog Water om advies.

Het comitť geeft ook het boekje Een Beetje Droog Water uit.
naar paginabegin


Boekje Een Beetje Droog Water
Het boekje is voor Ä 17,45 gesigneerd te koop Giel Smeets, Hoogstedelaan 3 Arnhem. Bel 06 8100 8122
Het boekje is ook te koop bij boekhandels in Arnhem, Velp en Oosterbeek
Het kan besteld worden met een mailtje naar giel@smeets,nu
Vergeet niet je volledige adres op te geven zodat we je het boekje kunnen toesturen.
Giel Smeets beschrijft hoe verpleeghuis Elderhoeve tussen de jaren 1978 en 2000 honderden dementerenden en anderszins geestelijk hulpbehoevende bejaarden een rustig en vredig levenseinde bezorgde.
Dat was mogelijk doordat we de patiŽnten voor opname thuis bezochten en hen hielpen om thuis te blijven of zo nodig hen rustig voorbereidden op een vrijwillige opname naar wens, voor zover dat nodig was.
Het is niet alleen een leuk en optimistisch boekje maar ook een middel om ook nu nog de werkwijze van Elderhoeve te propageren. Zie Doel van het Comitť Droog Water.
naar paginabegin


Spreekbeurt Elst, ontwerp
We gaan ten onder aan eenzaamheid en psychische klachten. Vooral als we oud worden. Denk aan de actie "voltooid leven." En denk aan de verpleeghuisangst. Ouderen zien op tegen de laatste jaren en willen hun leven beŽindigen. De therapie, voor zover mogelijk, bestaat uit het versterken van de persoonlijkheid door de regie over het eigen leven in de hand te houden.
Auteur Giel Smeets houdt spreekbeurten met discussie over de inhoud van het boekje Een Beetje Droog Water. Werkenden in de ouderenzorg kunnen doelgroep zijn, maar ook ouderenverenigingen, Stichting Welzijn ouderen, Alzheimer bijeenkomsten, andere belangstellenden.
De kern van de boodschap is dat de ouderen op tijd zelf de regie in handen moeten nemen over hun leven en vooral over hun laatste levensadres. Daardoor wordt de persoonlijkheid van de patiŽnt versterkt en wordt de achteruitgang geremd.
Zijn werk in de verpleeghuizen betrof vooral dementiepatiŽnten. Het is duidelijk gebleken dat die heel goed hun zaken zelf kunnen regelen. De communicatie moet geduldig en eenvoudig zijn. Dan begrijpen ze het goed. De lichaamstaal speelt een grote rol. Formaliteiten, vragen, formulieren, discussies, regels, wetten, instructies, aangeleerd gedrag en ernstig toespreken zijn niet van toepassing. Geduld, eenvoud en vertrouwen zijn de ingrediŽnten.
naar paginabegin
Aanbevelingen voor Een Beetje Droog Water

Ton van Eck, Nieuwe Druk, Uitgever Arnhem:
"Ö Ö meer dan aardige statements en observaties Ö Ö "

Nicole Schmaloer:
Hoi Giel,
Met plezier je boek gelezen!
Waren er maar meer van dit soort instellingen waar de mens weer gewoon mens mag zijn en geen onderdeel van een bedacht systeem.
En dat geldt dan voor zowel de bewoners als voor de medewerkers.
Ik hoop dat jouw boek enkele mensen de ogen zal openen.
Groetjes Nicole

Oscar Wasmann:
Beste Giel,
Ik heb je boekje meteen bij het verschijnen besteld. ... gelezen, ... Plezier aan gehad! ... Deze eenvoudige basiswijsheden uit je boekje ... Ik kende je als iemand die in kinderlijke, onbaatzuchtige verontwaardiging kwaadheid sublimeert tot liefdevolle daden. In je boek ben je veel rustiger en laconieker dan op je website. Mooi. ... ben je er uiteindelijk in geslaagd een opbouwend boek te laten verschijnen. ... Je eigen geweten volgen is een mooi advies. ... Ik hoop en vertrouw dat je boekje de wereld een beetje beter maakt.
Oscar

Mevrouw Scholts:
Wat was het geweldig om uw boek ... te lezen. ...Wat kunnen wij ons vinden in uw manier van werken! ...
Maria Bijleveld - Scholts

Theo Berben
... je boek is wťl zťťr goed leesbaar hoor, is zelfs "in ťťn adem" uit te lezen! Geweldig hoor, chapeau!!
Theo Berben
naar paginabegin


Betekenis van Een Beetje Droog Water
Laten we hem meneer Jansen noemen. Hij was rolstoelpatiŽnt. We leerden hem kennen in de PAAZ, de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis en hij was aangemeld voor opname in verpleeghuis Elderhoeve met de diagnose dementie. Van de voorgeschiednis weten we niet veel maar achteraf concludeerden we dat hij in een somatisch verpleeghuis problematisch gedrag vertoond moet hebben en daarom weg moest. Hij wilde zich niet laten wassen, zoals zoveel mensen die hun geslachtsdelen voor zichzelf willen houden. Hij wilde graag naar Elderhoeve, maar daar werd de behandeling geen succes. Tegen de beleidsafspraken in dwong men hem toch om zich te laten wassen. De verhoudingen verstarden en hij zweeg voortaan in alle talen en deelde rake klappen uit. Ik bezocht hem geregeld routinematig om de pols te tellen en de bloeddruk te meten en de medicatie te controleren. Daarbij gedroeg hij zich rustig en gaf hij kort antwoord. Ik probeerde maar eens wat en zei: "Ik hoorde dat u zich niet wil laten wassen." "JawŤŤl, met een beetje droog water." Hij schrok er zelf van dat hij weer sprak. Ik begon voorzichtig een praatje met hem en een paar dagen later gingen we, met een van de vertrouwde ziekenverzorgsters, Dorien, zijn eerdere huis bekijken dat afgebroken moest worden omdat de overweg verbreed moest worden. Op de terugweg dronken we een kop koffie in een cafť in Oud Zevenaar. Ik deed hem het voorstel om naar een ander verpleeghuis te gaan. Dat accepteerde hij graag. Ik bracht hem naar Regina Pacis en vertelde daar hoe de behandeling in Elderhoeve vast gelopen was en we spraken af dat ze het met hem zouden proberen. Als een van de partijen niet tevreden zou zijn dan kon hij terug naar Elderhoeve. Het ging goed. Later bezocht ik hem daar. Hij was een gehandicapte gewone bejaarde man die een beetje somber terug keek op zijn leven.
naar paginabegin


Een patiŽntenvereniging voor dementiepatiŽnten
DementiepatiŽnten, verenigt u!
Comitť Droog Water spreekt zijn cliŽnten persoonlijk aan. In de Elderhoevetijd constateerden we dat de patiŽnten daar wel bij voeren. Van de financiers van het verbindingskantoor, Ziekenfonds Rijn-IJsselland hoorden we dat wij hun veel geld bespaarden. Ziekenverzorgsters en verplegenden en andere medewerkers wilden graag bij ons werken voor coŲperatieve en tevreden patiŽnten. Daarom de stelling: Er moet een patiŽntenvereniging voor dementiepatiŽnten komen. Ze moeten ze zelf oprichten. Ze kunnen het, ik weet het.
Mensen die bewegen en geestelijk actief zijn hebben minder kans op dementie. Ook als de diagnose al gesteld is is duidelijke winst te boeken door geestelijk actief te blijven. Dus patiŽnten, doe er iets aan bijvoorbeeld door een patiŽntenvereniging op te richten. U helpt ook uw lotgenoten die niet meer zo capabel zijn door uw morele en daadwerkelijke steun, bijvoorbeeld door een beter tehuis voor hun te zoeken.
Door uw wensen en behoeften te formuleren kunt u zorgveleners inspireren om aangepaste woonvormen te ontwikkelen. In uw belang en ook in het algemeen belang.
Parallel daaraan moet er ook een patiŽntenvereniging komen voor schizofrenie- en andere psychiatrische patiŽnten. Ook zij hebben een vertrouwd aanspreekpunt nodig om uit hun psychische eenzaamheid te kunnen treden.
Voor psychiatrische p en voor dementerenden en die alzheimer diagnose hebben dreigt eenzaamheid. Een goede weg om daar uit te komen is lotgenotencontact.
Achter psychiatrische diagnosen schuilt volgens mij vaak een 'gewone' psychosociale blokkade die je kunt begrijpen als je de 'patiŽnt' de kans geeft zich te uiten. Ik ben in die mening gesterkt door wat ik er over in Een Beetje Droog Water geschreven heb en behalve dat heb ik een aantal andere ziektegeschiedenissen beschreven die ik in een ander verband hoop te publiceren. Ook ben ik er in gesterkt door het werk van de Amerikaanse psychotherapeut Rogers, die psychiatrische patiŽnten niet op de gangbare manier behandelde maar succes behaalde door hen uit te nodigen om in zich zelf te onderzoeken hoe ze beter konden worden. Behalve in zichzelf te zoeken zal ook de wisselwerking tussen gelijken heilzaam zijn.
Zorgmijders in de psychiatrie
Begin niet met anamnese en heteroanamnese en zeker niet met therapie en nog minder met medicatie. Begin met de mensen de regie over hun eigen leven te laten terug nemen. Laat ze zelf hun eigen woonsituatie regelen, en begeleid hen vanuit je hart zodat de persoonlijke genezing de kans krijgt. Ik heb ongeveer vijf patiŽnten zo gezien. Ze staan naar zeer summier beschreven in Een Beetje Droog Water. Ik wil ze elders uitgebreid beschrijven. Het zijn drama's. Ik ben zelf zorgmijder en slachtoffer van de psychiatrie geweest in diverse stadia. Ik weet dus een beetje waar ik het over heb. Verder heb ik dus die andere zielige gevallen gezien, ook in mijn eigen kennissenkring.
En geef hun de kans om met elkaar in contact te komen en elkaar te steunen, vooral in woonsituatie, bijvoorbeeld wederzijdse au pair-zorg (tegen kost en inwoning met of zondr loon). Vrijheid van contractrecht is nodig. Ze leren dan verantwoordelijkheid.
Er was voor mensen met een psychische stoornis een Stichting Pandora.
Ik heb wel enkele psychiatrische patiŽnten voor de geest die gebaat zouden zijn geweest met een patiŽntenvereniging voor schizofreniepatiŽnten waar ze zich zouden hebben kunnen uiten. Echter nu constateer ik dat de website van Pandora afgevoerd wordt. De vereniging die ik voor ogen heb heeft het doel dat patiŽnten elkaar persoonlijk helpen.

naar paginabegin


Zorgvilla Elderhoeve, toekomst
Ik nodig ondernemers uit om het oude gebouw Elderhoeve in dienst te nemen als Zorgvilla Elderhoeve.
In onze tijd zijn honderden geestelijk hulpbehoevende bejaarden erg blij geweest met het gebouw waar ze alle bewegingsvrijheid hadden. Ze konden hun eigen gezelschap kiezen en als ze naar buiten wilden deed de receptie de deur open waarbij als het nodig was iemand mee liep. Meer informatie in het boekje over Elderhoeve: Een Beetje Droog Water, of bij mij, Giel Smeets, 06 8100 8122.
naar paginabeginHit Counter by Digits
Tellerstand op 24 jun 2016: 0
Tellerstand op 14 mei 2017: 454 dat is 454/334=1,3 per dag 
Tellerstand op 5 sep 2017: 560 dat is 106/154=0,7 per dag 
Tellerstand op 20 sep 2017: 596 dat is 15/36 =0,4 per dag 
Tellerstand op 30 sep 2017: 629 dat is 33/10 =3,3 per dag 
Tellerstand op 07 okt 2017: 657 dat is 28/7 =4  per dag 
Tellerstand op 22 nov 2017: 750 dat is 93/45 =2  per dag 
Tellerstand op 9 jan 2018: 827 dat is 77/45 =1,5 per dag 
Tellerstand op 22 feb 2018: 886 dat is 59/44 =1,4 per dag 
Tellerstand op 24 mrt 2018: 936 dat is 50/30 =1,7 per dag 
Tellerstand op 3 jun 2018: 1023 dat is 87/71 =1,1 per dag 
Tellerstand op 25 jun 2018: 1054 dat is 31/22 =1,4 per dag 
1054

naar paginabegin